Ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού SCADA

Η Alpha Motion προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού SCADA, αποτελούμενο από παραμετροποιήσιμα modules που καλύπτουν όλο το εύρος αναγκών της βιομηχανίας.

 • Τα modules αυτά μπορούν να προσαρμοσθούν και να επεκταθούν στις ανάγκες της κάθε εφαρμογής. Συνεργάζονται αυτόματα μεταξύ τους, είτε στον ίδιο υπολογιστή, είτε σε διαφορετικούς υπολογιστές του ιδίου LAN. Με αυτόν τον τρόπο εξειδικεύει απόλυτα το λογισμικό στις απαιτήσεις των πελατών της.

 • Η παραμετροποίηση των module γίνεται online από την ίδια εφαρμογή.
 • Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής ή του πελάτη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με την ίδια άνεση οποιοδήποτε γνωστό λογισμικό της αγοράς όπως π.χ. WinCC, Factory – Link, Citec, Intellusion, Wiscon, Intouch κλπ.

Τήλε ενδείξεις – Τηλεχειρισμοί

Μιμικά διαγράμματα, εικόνες, εικονικά όργανα κλπ. που απεικονίζουν τις καταστάσεις και τις τιμές των στοιχείων της εγκατάστασης.

Εντολές και αλλαγή καταστάσεων γίνονται με απλό και εύχρηστο τρόπο.

Υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης συγχρόνως περισσότερων από ένα παράθυρο με δυνατότητα μεταβολής του μεγέθους και προσαρμογής της εικόνας στο μέγεθος του παραθύρου. Περιορισμός οθονών και στοιχείων υπάρχει μόνο από την μνήμη του συστήματος.

Ενεργά συμβάντα / συναγερμοί

Μιμικά διαγράμματα, εικόνες, εικονικά όργανα κλπ. που απεικονίζουν τις καταστάσεις και τις τιμές των στοιχείων της εγκατάστασης.

Ιστορικό συμβάντων / συναγερμών

Ιστορικό συμβάντων / συναγερμών σε λίστα με χρονική καταγραφή έναρξης, aknowledge και άρσης του αιτίου ανά κατηγορία και ιεραρχία συμβάντων.

Παράμετροι λειτουργίας

Δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων λειτουργίας της γραμμής παραγωγής (π.χ. χρόνοι , setpoints κλπ.) με αποδέκτες διαφορετικά PLC

Συνταγές

Δυνατότητα setup της γραμμής παραγωγής – με αποδέκτες διαφορετικά PLC- από ομάδες παραμέτρων ανάλογα με το προϊόν, κλπ.

Ωρομετρήσεις- Προληπτική συντήρηση

Καταγραφή ωρών λειτουργίας και παρακολούθηση 16 setpoints ανά σημείο (παραμετρικά) για προληπτική συντήρηση. Ειδικά modules για κυκλικές εναλλαγές.

Καταγραφές

Δυνατότητα καταγραφής αναλογικών και ψηφιακών μεγεθών και απεικόνισή τους σε γραφήματα και λίστα τιμών (και εκτύπωση).

Communication servers

Είναι τα modules επικοινωνίας με τα PLC και τα συστήματα ελέγχου, τα οποία μπορούν να είναι απεριόριστα ανά εφαρμογή και να υποστηρίζουν συγχρόνως standalone PLC ή βιομηχανικά δίκτυα διαφορετικών πρωτοκόλλων και κατασκευαστών είτε στον ίδιο υπολογιστή είτε σε διαφορετικό στο ίδιο δίκτυο υπολογιστών.

Πρωτόκολλα και δίκτυα που υπάρχουν ήδη.

PLCs:

SIEMENS (MPI, PPI,3964(R), RK512) , TELEMEKANIQUE MODBUS, (ASCII, RTU), MATSUSHITA ,FACON

FieldBus:

CanBus, Profibus, Profinet, EtherCAT, EPL (Power Ethernet)

Refrigaration Controllers / Units :

CAREL MODBUS, SABROE

Motion Control and Drives :

DeltaTau (EtherCAT, EPL), Baldor (EPL, CAN open), Kollmorgen (EtherCAT, CAN open), Parker (EPL, CAN open), Yaskawa (EtheCAT, Mechatrolink II) Siemens (Profibus, Profinet)

Εφαρμογές :

 • Παλετοποίηση
 • Ζύγιση
 • Φόρτωση
 • Αποθήκευση
 • Logistics
 • Παρακολούθηση παλετών ( pallettracing)
 • Βιομηχανικός κλιματισμός
 • Αεροσυμπιεστές κατάψυξης
 • Ελέγχος αντλιοστασίων
 • Παρακολούθηση παραγωγής βιομηχανίας