Ελληνικό μενού στα μοντέλα GA700, D 1000, FRENIC-MEGA, FRENIC-AQUA, FRENIC-HVAC

FRENIC Micro

FUJI ELECTRIC

FRENIC Mini

FUJI ELECTRIC

GA 500

YASKAWA

GA 700

YASKAWA

FRENIC Ace

FUJI ELECTRIC

D 1000

YASKAWA