Έχουμε μακρά παράδοση στον αυτοματισμό με δημοφιλη PLCs της αγοράς όπως :

Siemens, Schneider Electric, OMRON, Rockwell.

Δυνατότητα Ολοκληρωμένων εφαρμογών

Διαθέτουμε όλα εκείνα τα εργαλεία (software tools) ώστε να είμαστε σε θέση σε συνδυασμό με το δίκτυο των πιστοποιημένων εξωτερικών συνεργατών μας, να παραδώσουμε ολοκληρωμένα μια πλήρη εφαρμογή αυτοματισμού, απο τη προμήθεια των υλικών και τη κατασκευή του πίνακα αυτοματισμού έως την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του.

Πλήρες documentation

Με το πέρας της εγκατάστασης, παρέχουμε πλήρες documentation στους πελάτες μας το οποίο περιλαμβάνει πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια (EPLAN) του πίνακα αυτοματισμού και της εγκατάστασης, καθώς και το πλέον πρόσφατα ενημερωμένο αρχείο του λογισμικού που αφορά τον συγκεκριμένο αυτοματισμό.