Διφασικοί κινητήρες νέας γενιάς κατάλληλοι για οδήγηση από οποιοδήποτε βιομηχανικό stepper drive (bipolar – unipolar)

Έως 300 V DC • IP 43 – IP 67 •  Ροπή 12 Ncm έως 25 Nm •  Χαμηλότεροι κραδασμοί • Υψηλότερη απόδοση • Μειωμένες απώλειες

Χαμηλότερος θόρυβος στην ίδια ισχύ σε σχέση με τα αντίστοιχα ανταγωνιστικά προϊόντα

INDUSTRIAL STEPPING MOTORS

RTA

SIZE 14 mm – FLANGE 14 mm

RTA

SIZE 1.1″ – FLANGE 28 mm

RTA

SIZE 1.7″ – FLANGE 42 mm

RTA

SIZE 50 mm – FLANGE 50 mm

RTA

SIZE 2.2″ – FLANGE 56 mm

RTA

SIZE 60 mm – FLANGE 60 mm

RTA

SIZE 3.4″ – FLANGE 85.5 mm

RTA

SIZE 3.4″ – FLANGE 85.8 mm

RTA

SIZE 4.2″ – FLANGE 106.4 mm

RTA

STEPPING MOTORS WITH ENCODER

RTA

STEPPING MOTORS WITH BRAKE

RTA