Από την ανίχνευση χρωμάτων και αντίθεσης έως την παρακολούθηση θέσης, η εκτεταμένη γκάμα προϊόντων της SensoPart προσφέρει μια ποικιλία αποτελεσματικών λύσεων αυτοματοποίησης για μια σειρά διαφορετικών εφαρμογών και τομέων στη βιομηχανία όπως :

Τομείς Βιομηχανίας:

 • Αυτοκινητοβιομηχανία
 • Κατασκευή μηχανημάτων και εγκαταστάσεων.
 • Βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.
 • Φαρμακευτικές και βιομηχανίες καλλυντικών.
 • Συναρμολόγηση
 • Βιομηχανία εκτύπωσης
 • Παραγωγή Ηλεκτρονικών.
 • Βιομηχανία συσκευασίας.
 • Ρομποτική
 • Βιομηχανία Ηλιακής ενέργειας.
 • Εργαστηριακός αυτοματισμός.
 • Βιομηχανία πλαστικών.

Εφαρμογές:

 • Παρακολούθηση παρουσίας και θέσης.

 • Έλεγχος πληρότητας αντικειμένου.
 • Ανίχνευση και διαλογή μικρών τμημάτων προϊόντων.
 • Ανίχνευση μπροστινού άκρου.
 • Pick & place.
 • Επισήμανση και ταυτοποίηση του προϊόντος.
 • Μέτρηση απόστασης.
 • Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση προϊόντων (Track & Trace).
 • Μέτρηση εξαρτημάτων.
 • Ανίχνευση χρώματος.

VISOR® Vision αισθητήρες και συστήματα

Fiber-optic αισθητήρες και καλώδια

Φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες
& αισθητήρες προσέγγισης

Αισθητήρες τύπου πέταλο και οπτικά παράθυρα

Αισθητήρες χρώματος, αντίθεσης, ανάκλασης

Αισθητήρες απόστασης

Αισθητήρες υπερήχων

Επαγωγικοί αισθητήρες

Παρελκόμενα

SmartPlug