Ολοκληρωμένες λύσεις με γρανάζι – κρεμαγιέρα

  • Μέθοδος εξοικονόμησης βάρους και χώρου μέσω μέσω συμπαγούς σχεδιασμού μειωτήρα με ενσωματωμένο πινιόν
  • Όλες οι επιφάνειες επαφής είναι ρεκτιφιαρισμένες με αυστηρές ανοχές, επιτρέποντας ευελιξία στους τρόπους συναρμολόγησης.
  • Βελτιστοποιημένη ομαλή κίνηση με χαμηλό επίπεδο θορύβου λόγω των προ-συναρμολογημένων μονάδων μειωτήρα-γραναζιού με γωνία ελίκωσης (19° 31′ 42″. Γωνία πιέσεως 20°) και υψηλή ομοκεντρικότητα (στην έκδοση RTP < 10 µm).

  • Υψηλή αξιοπιστία λόγω της ειδικής αντιτριβικής επιφανειακής επεξεργασίας καθώς και του καθαρισμού ακμών κάθε δοντιού χωριστά.
  • Συμπαγής, βελτιστοποιημένος σχεδιασμός με χαμηλές ροπές αδρανείας με αποτέλεσμα τη μέγιστη δυνατή δυναμική της πρόωσης με μικρούς χρόνους επιτάχυνσης.
  • Μέγιστη ακρίβεια για άξονες ανυψώσεως.
  • Μέγιστη ασφάλεια λειτουργίας λόγω της ικανότητας υψηλής υπερφόρτωσης.
  • Ποιότητα 5 (AGMA) μέσω συνεχών ελέγχων σύμφωνα με το DIN9001.
  • Υπερ-υψηλή γραμμική ακρίβεια λόγω του ελάχιστου συνολικού σφάλματος βήματος (12μm/500mm).