Διότι σε εμάς θα βρείτε:

 • Όλο το υλικό που σχετίζεται με αυτοματισμό υψηλής τεχνολογίας, ελέγχου κίνησης και ρομποτικής όπως σερβοκινητήρες, βηματικοί κινητήρες, inverters, κλπ.

 • Εξειδικευμένο υλικό κίνησης ανελκυστήρων (inverters)
 • Πρωτοπορία στην εξειδίκευση βάση τεχνολογιών αιχμής και ολοκληρωμένες λύσεις εφαρμογών.
 • Πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία με ηγετική παρουσία για πάνω από 25 χρόνια σταθερά στην αγορά.
 • Διαρκή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε τεχνολογίες νέας αιχμής.
 • Προτεραιότητα σε τεχνικές λύσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα χωρίς τη δέσμευση πώλησης.
 • Αντιπροσώπευση – προμήθεια προϊόντων σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.
 • Αναγνώριση και καταξίωση από τις σημαντικότερες ελληνικές κατασκευάστριες εταιρείες και βιομηχανίες.
 • Τεχνική Υποστήριξη – After Sales Service.
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια συνεργατών-πελατών.

Η Alpha Motion έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί με τα προϊόντα της και την τεχνογνωσία της σε εφαρμογές που καλύπτουν σχεδόν σε όλους τους κλάδους της Ελληνικής βιομηχανίας.

Συσκευασία

 • Γεμιστικές μηχανές

 • Ετικετέζες
 • Καρτονέτες
 • Εγκιβωτιστικά μηχανήματα
 • Εμφιαλωτικά
 • Πωματιστικά

Βιομηχανία Πλαστικού

 • Μηχανές Παραγωγής Πλαστικής Σακούλας
 • Εξτρούντερ
 • Μηχανές Injection
 • Διαμόρφωσης Πλαστικού

Ρομποτικές εφαρμογές

 • Μηχανήματα Pick and Place
 • Παλετοποϊητικά Μηχανήματα
 • Gantry Robots
 • Πολύ-Αξονικά Συστήματα κοπής (μαρμάρου – σιδήρου )

Εφαρμογές μηχανών

 • Συρματουργία
 • Στρωματουργία
 • Πλεκτική-Υφαντική
 • Καπνοβιομηχανία
 • Υαλουργία
 • Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό Μηχανών CNC

Custom Βιομηχανικό Δίκτυο και Λογισμικό

Η Alpha Motion δημιουργεί Βιομηχανικό Δίκτυο και Λογισμικό με δικά της προϊόντα Software επιτελώντας εφαρμογές σύμφωνα με προδιαγραφές που θέτουν οι πελάτες.

Η καινοτομία επιτυγχάνεται στο γεγονός ότι ο πελάτης δεν προσαρμόζει πλέον τις ανάγκες του σύμφωνα με τις δυνατότητες του προϊόντος , αλλά το προϊόν δημιουργείται για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πελάτη.

Ρωτήστε μας περισσότερα

Custom Βιομηχανικό Δίκτυο και Λογισμικό

Η Alpha Motion δημιουργεί Βιομηχανικό Δίκτυο και Λογισμικό με δικά της προϊόντα Software επιτελώντας εφαρμογές σύμφωνα με προδιαγραφές που θέτουν οι πελάτες.

Η καινοτομία επιτυγχάνεται στο γεγονός ότι ο πελάτης δεν προσαρμόζει πλέον τις ανάγκες του σύμφωνα με τις δυνατότητες του προϊόντος , αλλά το προϊόν δημιουργείται για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πελάτη.

Ρωτήστε μας περισσότερα