Η Σειρά AKD™ BASIC (Programmable, 1.5 Axis Drive – Controller) ενσωματώνει στη σειρά σερβοενισχυτών AKD , ελεγκτή θέσης (motion controller) προγραμματιζόμενο σε γλώσσα BASIC, δίνοντας ολοκληρωμένη λύση σε εφαρμογές ενός άξονα. Με όλες τις λειτουργίες ελέγχου στην ίδια τη μονάδα, δεν υπάρχει ανάγκη για ένα ξεχωριστό PLC. Επομένως μειώνεται το κόστος σχεδίασης , η καλωδίωση και ο χώρος που απαιτείται στον πίνακα.

Χαρακτηριστικά:

  • 20 ψηφιακές είσοδοι (1 για το enable)
  • 12 ψηφιακές έξοδοι (1 για το fault relay)
  • 2 αναλογικές είσοδοι και 2 αναλογικές έξοδοι
  • SD memory card για την αποθήκευση του προγράμματος και των παραμέτρων
  • Service port για commissioning, programming και Modbus TCP/IP
  • BASIC programming language
  • Κλείδωμα του προγράμματος με password
  • Programming interface είναι το AKD WorkBench, περιλαμβάνει δυνατότητες εύκολες στη χρήση : automatic syntax highlighting, auto-complete, auto-format και code templates
Ελεγκτές Θέσης