Μηχανή Παραγωγής Χειροπετσέτας

Ολοκληρωμένος αυτοματισμός μηχανής παραγωγής χειροπετσέτας 6 αξόνων servo
Η μελέτη, η θέση σε λειτουργία έγινε απο την εταιρεία μας.
Η κατασκευή του πίνακα αυτοματισμού και η εγκατάσταση στο εργοστάσιο, έγινε απο πιστποιημένο συνεργάτη μας.

Βασικά Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν:

Motion controller: Baldor
PLC: Siemens
Servo Drives: Kollmorgen
Servo Motors: Kollmorgen
Inverters: Yaskawa
HMI: Exor International

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Κοπή, συγκόλληση με laser και παλετοποίηση ηλιακών συλλεκτών.

Ολοκληρωμένος αυτοματισμός μηχανής παραγωγής ηλιακών συλλεκτών.

Βασικά Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν:

Motion controller: Kollmorgen
Servo Drives: Kollmorgen
Servo Motors: Kollmorgen
Inverters: Yaskawa
HMI: Exor International

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Αναβάθμιση Γραμμής Παραγωγής μεταλλικού νερού.

Αντικαταστάθηκαν τα παλιά υλικά (Motion Controller, Servo, HMI) με αντιστοιχα νέας γενιάς.
Ο υπόλοιπος αυτοματισμός παρέμεινε ως έχει.

Η μελέτη και ο προγραμματισμός έγινε απο την εταιρεία μας ενώ η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία, προγματοποιήθηκε απο πιστοποιημένο εξωτερικό συνεργάτη μας

Βασικά Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν:

Motion controller: Kollmorgen
Servodrives: Kollmorgen
Servomotors: Kollmorgen
Inverters: Yaskawa
HMI: Exor International

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα αποθήκευσης και παραγγελιοληψίας για φαρμακεία.

Η εφαρμογή (μελέτη – προγραμματισμός – εγκατάσταση – θέση σε λειτουργία) πραγματοποιήθηκε από πιστοποιημένο εξωτερικό συνεργάτη μας.

Βασικά Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν:

Motion controller: Baldor
Servodrives: Baldor
Servomotors: Baldor
Πλανητικοί μειωτήρες: Wittenstein Alpha

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept