Προφίλ - Alpha Motion SA

Alpha Motion AE
Οι καλύτεροι στον έλεγχο κίνησης
και στον αυτοματισμό υψηλής τεχνολογίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Προφίλ

Η Εταιρεία
H Alpha Motion Α.Ε ιδρύθηκε το 1994 από τον κ. Αργύριο Σανίνο παραμένοντας για αρκετό διάστημα ως ατομική εταιρεία. Η νομική της υπόσταση ως Ανώνυμη Εταιρεία πραγματοποιήθηκε το 2002.

Η Alpha Motion συμπληρώνοντας 25 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική αγορά , έχει διαδραματίσει ένα από τους σημαντικότερους ρόλους στην εκβιομηχάνιση των παραγωγικών διαδικασιών και στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών.

Ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιήθηκε από την αρχή  ήταν  ο Βιομηχανικός Αυτοματισμός Υψηλής Τεχνολογίας και η Ρομποτική. Πιο συγκεκριμένα δόθηκε  έμφαση και απόλυτη εξειδίκευση στον έλεγχο της κίνησης ( Motion Control ), μια διαδικασία που απαιτείται  στην βιομηχανική παραγωγική διαδικασία , στον Αυτοματισμό , και την  εξέλιξη  των σύγχρονων μηχανών κάθε μονάδας.

Με την υπογραφή συνεργασιών με παγκόσμια καταξιωμένους ξένους οίκους, εξασφάλισε την εισαγωγή στην ελληνική αγορά προϊόντων τεχνολογίας αιχμής ώστε πρώτη από όλους εισήγαγε , μελέτησε , εγκατέστησε , και εφάρμοσε  τους ειδικού τύπου κινητήρες της ρομποτικής – τους σερβοκινητήρες  ( Servo Motors ) και τους βηματικούς κινητήρες (stepper motors).  

Οι συγκεκριμένοι κινητήρες καθώς και μια σειρά εξειδικευμένων προϊόντων γύρω από αυτούς όπως ενισχυτές ( servo ή stepper drives ) , ελεγκτές Θέσεως (Positioning Controllers ) , πλανητικοί μειωτήρες , παλμογεννήτριες , ειδικού τύπου Ηλεκτρομηχανικά συστήματα , ρυθμιστές στροφών, αποτελούν το κύριο μέρος των προϊόντων που συνθέτουν τις εφαρμογές ελέγχου κίνησης.

Σημαντικότατος παράγοντας είναι η διαχρονική εκπαίδευση του έμψυχου δυναμικού της Alpha Motion. Παλαιά και νέα στελέχη, συμμετέχουν, σε τεχνικά σεμινάρια και παρουσιάσεις που λαμβάνουν χώρα στο Ευρωπαϊκό χώρο και διοργανώνονται από τους συνεργαζόμενους οίκους της. Αποτέλεσμα, το πάντοτε άψογα τεχνικά κατηρτισμένο προσωπικό , έτοιμο όχι μόνον να δώσει την λύση αλλά και να την πραγματοποιήσει.
Έτσι η Alpha Motion συνεχώς ενημερώνει τους πελάτες και συνεργάτες της ώστε να είναι πάντα στο κέντρο των σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων.

Ακολουθώντας τις επιταγές της αγοράς η Alpha Motion  διευρύνει συνέχεια  την  γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων της ενώ παράλληλα η μακροχρόνια τεχνογνωσία της στον αυτοματισμό εξασφαλίζει την άρτια τεχνική υποστήριξη τους. Αυτό δίνει την ασφάλεια στον πελάτη και  στον συνεργάτη ότι θα βρίσκουν πάντα την ιδανική λύση στις εφαρμογές τους και   αναδεικνύει την Alpha Motion ως το πλέον σημαντικό κέντρο Βιομηχανικών Συστημάτων Υψηλής Τεχνολογίας.

Από την αρχή της πορείας της η Alpha Motion κατέχει ηγετική θέση στο χώρο έχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό των σύγχρονων εγκατεστημένων εφαρμογών, με ακόμα μεγαλύτερη ικανότητα να ολοκληρώνει πάντα πρωτότυπες εφαρμογές νέας τεχνολογίας. γεγονός που μεγαλώνει την διαφορά από τον ανταγωνισμό και χαρακτηρίζει την  Alpha Motion ως σχολή και σημείο αναφοράς.

Η Alpha Motion  εδραιώθηκε στον χώρο του Βιομηχανικού Αυτοματισμού Υψηλής Τεχνολογίας κάνοντας αργά και σταθερά βήματα , με σκοπό την μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη της , του συνεργάτη της, του έργου της.

Με αυτό τον προσανατολισμό επένδυσε καταρχήν σε ανθρώπινο δυναμικό , εξασφάλισε διεθνείς συνεργασίες παγκοσμίως γνωστών οίκων και δημιούργησε την κατάλληλη παρακαταθήκη υλικών για την άμεση ανταπόκριση τεχνικής υποστήριξης.


Alpha Motion AE
Λεωφόρος Μαραθώνος 72
19009. Πικέρμι Αττικής
Τηλ : 2108227470,2108227472
Φαξ : 2108253787
email : info@alpha-motion.gr
Επιστροφή στο περιεχόμενο